Λας Βέγκας ΣΥΝΕΔΡΙΟ

February 7-9, 2019 • Paris Hotel & Casino

Κωδικός κράτησης
Περισσότερες πληροφορίες

Έξοδα εγγραφής

  • Πλήρης εγγραφή €199,00
  • Εγγραφή συζύγου €59,00
  • Εγγραφή για καλεσμένους €99,00
 

Η εγγραφή περιλαμβάνει

  • Συμμετοχή στο Συνέδριο
  • Σαββατιάτικο Δείπνο Επιβραβεύσεων
  • Πρόσβαση σε όλα εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Θεματική συγκέντρωση Παρασκευής
Εγγραφείτε Σήμερα!

Do not see a button above? Click below

Click Here to Register Today